Interneta veikalā www.babymar.lv piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija.

GARANTIJA

Interneta veikalā www.babymar.lv piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija.

Garantijas termiņš tiek norādīts garantijas talonā (parasti garantija termiņš ir 24 mēneši). Lai izvairītos no pārpratumiem, iesākam uzmanīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts: izstrādājums modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts.
Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.

Atteikuma tiesības.

Saskaņā ar "LR MK noteikumi par distances līgumu", ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. Tie noteikumi neattiecas uz pirkumiem, kuri izdarīti uz vietas. MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci, nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām. Taču Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (http://www.ptac.gov.lv/page/502).

Lūdzam pirms preces lietošanas uzmanīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, lai izvairītos no pārpratumiem.

Cienījamie klienti! Bērnu preces ir nesaliktā veidā. Ja ir sabojāts detaļas montāžas laikā un pašrocīgu nepareizu preci salikšanu, BabyMar bērnu preču interneta veikals atbildību nenes.

Preču garantija neattiecas uz:

 • Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem, akumulatoriem, baterijām, savienojošiem vadiem, spuldzītēm, drošinātājiem un citiem komponentiem, kuri ekspluatācijas procesā nolietojas.
 • Piederumiem vai tādām detaļām, kā sukas, lampas, ar roku kustināmas detaļas, kuru nolietošanās ir norma.
 • Garantijas noteikumi neparedz preču tehnisko apkopi.

Garantija nedarbojas, ja:

 • ja precei ir redzami mehāniski bojājumi, kuri radušies klienta darbības dēļ
 • ja konstatēti bojājumi, kuri radušies dabas stihiju rezultātā – zibens, ugunsgrēks, plūdi, utt. un nav atkarīgi no pārdevēja vai ražotāja
 • ja ir bojājumi, kurus izraisījuši svešu priekšmetu, šķidruma vai kukaiņu un tml. iekļūšana izstrādājuma iekšpusē;
 • ja ir bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku vielu lietošanas rezultātā vai neatbilstošas kopšanas rezultātā.
 • ja klients nav ievērojis lietošanas instrukcijas, preču uzglabāšanas, transportēšanas prasības. Ja prece ir nepareizi samontēta, uzstādīta vai pieslēgta. Ja izmantotas neatbilstošanas baterijas.
 • ja prece tikusi izmantota neatbilstoši mērķim vai profesionāli.

Pircēja atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējam ir pienākums saglabāt preces oriģinālo iepakojumu ar uz tā izvietotajām preču atšķirības zīmēm (sērijas numurs, preču kods, partijas nr. utt.).

Preces nogāde atpakaļ veicama uz klienta rēķina. Bet, lai izvairītos no pārpratumiem, precei jābūt nelietotai, neatvērtai. Jāsaglabā oriģinālais iepakojums ar pilnu preces komplektāciju bez vizuāliem defektiem. Ja visi preču atpakaļatdošanas noteikumi ir ievēroti, pārdevējs pārskaita naudu (izņemot preču piegādes izdevumus) klienta kontā 7 dienu laikā no preču saņemšanas brīža.

 • Normatīvie akti:
 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums (http://likumi.lv/doc.php?id=23309).
 • MK 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=62580).
 • MK 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=141276).

Uzmanību!
Lai varētu izmantot garantijas tiesības tam atbilstošos gadījumos, lūdzam saglabāt preces iegādi apliecinošus dokumentus un uzrādīt tos, piesakot garantijas pretenziju.
Lūdzam informēt pa e-pastu info@babymar.lv , vai pa telefonu +371 28283725


SIA „Riga Group”
Privātuma politika
Cienījamais, Klients!
Vēlamies Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā tiks piemērota Vispārējā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation – GDPR).
Šī Privātuma Politika attiecas uz visiem uzņēmuma SIA „Riga Group” vietnes Lietotājiem. Pirms pasūtījuma veikšanas uzmanīgi izlasiet Politiku.
SIA „Riga Group”  apņemas aizsargāt mūsu klientu un vietnes apmeklētāju, tostarp Jūsu, privātumu un drošību.
 
1. SIA „Riga Group” (reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģ.nr. 40203107235, juridiskā adrese: Mežmalas iela 9, Rīga, LV-1029, Latvija), ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Datu aizsardzības speciālists SIA „Riga Group”– tālr.nr. +371 28283725, e-pasts: info@babymar.lv Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats Līguma izpilde atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktam.
Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA „Riga Group” apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko SIA „Riga Group” ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.
 
Personas datu ievākšana un izmantošana
2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat SIA „Riga Group” pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.
Veicot pirkumu vai sazinoties ar veikalu, Jūs sniedzat mums savu personīgo informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tā Jūs nevarēsiet pirkumu veikt.
Mēs apkopojam un uzglabājam šādus datus:
 • klienta vārds un uzvārds;
 • tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese;
 • preču vai pakalpojumu piegādes adrese
Privāto informāciju izmanto tikai, lai nodrošinātu pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu un saziņai ar klientiem.
Maksājot par precēm un pakalpojumiem, ko sniedz SIA „Riga Group” vietne, mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju:
 • Jūsu bankas konta numurs;
 • bankas iestādes nosaukums;
 • jūsu tālruņa numurs;
 • e-pasta adrese.
Informāciju par Jūsu bankas norēķinu karti mēs nesaņemam un tā netiek apstrādāta.
 
3. SIA „Riga Group” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.babymar.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
 
4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.babymar.lv, SIA „Riga Group” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.babymar.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;
4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;
4.3. www.babymar.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;
4.4. IP adreses;
4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.babymar.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.
 
Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati
5. SIA „Riga Group” apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
 • Pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
6. SIA „Riga Group” apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei
 • Datu subjekta piekrišana
 • Personas datu glabāšanas ilgums
7. SIA „Riga Group” glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA „Riga Group” var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr SIA „Riga Group” pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
8. SIA „Riga Group” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.babymar.lv lietotājs paliks anonīms.
 
Trešo personu sīkdatnes
9. SIA „Riga Group” mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.
 
Personas datu saņēmēji
10. Likumā noteiktos gadījumos SIA „Riga Group” var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat SIA „Riga Group” var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.
11. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.
 
Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
12. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus SIA „Riga Group” par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums:
 • rakstveidā, iesniedzot SIA „Riga Group” birojā Mežmalas iela 9, Rīga, LV-1029, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
13. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
 
14. SIA „Riga Group”  veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).
 
15. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.
 
Tiesības atsaukt piekrišanu
16. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: info@babymar.lv
17. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 
Izmaiņas Privātuma politikā
18. SIA „Riga Group” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.babymar.lv
 
 
Attachments:
File Description File size
Download this file (Jauns BabyMar Atteikuma veidlapa (1).doc)Jauns BabyMar Atteikuma veidlapa (1).doc   40 kB
Download this file (Jauns BabyMar prasījuma pieteikums.doc) Jauns BabyMar prasījuma pieteikums.doc   37 kB